ARTVİN İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN BÜLTENİ

 

GÜRCİSTAN UYRUKULU YABANCILARA UYGULANACAK ÇALIŞMA İZNİ MUAFİYETİ

 

 

Mevsimlik tarım (çay ve fındık) işlerinde çalışacak Gürcistan uyruklu yabancılar, Türkiye’deki yasal kalış sürelerini geçmemek kaydıyla bir takvim yılı içerisinde en fazla 90 gün süreyle çalışma izninden muaf olarak çalışabilecektir.

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nca müştereken belirlenen esaslara uygun olmak şartıyla; Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerimizde çay ve fındık hasat dönemlerinde ihtiyaç duyulan mevsimlik işçi ihtiyacını karşılamak üzere YUMI-Net sistemi üzerinden başvurular alınmaya başlanmıştır.

 

Genel Esaslar

  • Mevsimlik tarım (çay ve fındık) işlerinde çalışmak üzere çalışma izni muafiyeti sadece Gürcistan uyruklu yabancılara uygulanacaktır.
  • Belge düzenlenecek yabancılar bir takvim yılında en fazla 90 (doksan) gün süreyle mevsimlik tarım (çay ve fındık) işlerinde çalışabilecektir.
  • Çalışma izni muafiyetinden yararlanmak isteyen yabancılar, YUMI-NET web uygulaması (https://yuminet.csgb.gov.tr) üzerinden kişi bilgilerini girerek başvuru yapabilecektir.
  • Yabancıların YUMI-NET sistemi üzerinden oluşturulan başvuru formu ile birlikte en kısa sürede çalışacakları ilçe kaymakamlığına başvurarak başvuru formunu onaylatması gerekmektedir.
  • Kaymakamlıklara yapılacak başvurular;
  1. Pasaport ile giriş yapanlar

-YUMI-Net’ten Oluşturulan Başvuru Belgesi

-Pasaport veya Pasaport Yerine Geçen Belge

  1.      b) Ulusal Kimlik Kartı İle Giriş Yapanlar

-YUMI-Net’ten Oluşturulan Başvuru Formu

-Ulusal Kimlik Kartı

-Giriş-Çıkış Belgesi (Hudut Kapısında düzenlenir)

 

  1. c)   İkamet İzni ile Ülkemizde Bulunanlar

– YUMI-NET’ten Oluşturulan Başvuru Belgesi

-Pasaport veya Pasaport Yerine Geçen Belge

-İkamet İzni Belgesi ile yapılabilecektir.

Benzer yazılar