GENEL KURUL İLANI S.S. HOPA KÜÇÜK SANYİ SİTESİ YAPI KOOP. BAŞKANLIĞINDAN

Kooperatifimiz 2017 yılı Olağan Genel Kurulu 10 Haziran 2018 Pazar günü  saat 10:00’da  Sanayi Sitesi İdari Binasında aşağıda  belirtilen gündemle,  çoğunluk   sağlanmazsa     ikinci   oturum    aynı   yer   ve    saatte 17 Haziran 2018 Pazar günü toplanacaktır.

 

                        Genel Kurula iştirakleriniz önemle rica olunur.

 

                                                                                         Turhan ÇAKMAK          Yaşar UZUNER

                                                                                               2.Başkan                     Koop. Başkanı         

       

GÜNDEM

 

  • Açılış ve yoklama
  • Divan heyetinin seçimi
  • Saygı duruşu
  • Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlarının okunması
  • 2017 Yılı bilanço, envanter ve gelir/gider farkı hesaplarının incelenmesi onaylanması veya reddi.
  • Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin ibrası
  • Gelecek yılın bütçe ve çalışma programının görüşülmesi ve karara bağlanması
  • 2018 yılı, 2019 yılı ilk altı ayın üye aidatlarının belirlenmesi,
  • 2018 yılı, 2019 yılı ilk altı aylık Bakanlık Kredi Borç Geri aylık ödeme taksitlerinin belirlenmesi,

10-2009 yılı Genel Kurulunda kabul edilen Bakanlık Kredi Borç Geri ödemelerinin büyük dükkanlar için 29.536,00TL., küçük dükkanlar için 22.720,00TL. olarak ödenmesinin devamına karar verilmesi,

11-B Blok karşısında bulunan sosyal tesisimizin durumunun görüşülmesi,

12-Yönetim Kurulu Huzur Hakkı konusunun görüşülmesi,

13- Hukuksal durumumuz,

14-Dilek ve temenniler

15-Kapanış

 

    Kooperatifimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 10 Haziran 2018

Pazar günü  saat 10:00’da  Sanayi Sitesi İdari  Binasında aşağıda  belirtilen

gündemle yapılacaktır.  Çoğunluk   sağlanamadığı takdirde    ikinci

toplantı 17 Haziran 2018 Pazar Günü Aynı gün aynı yer ve aynı saatte

yapılacaktır.  Sayın üyelerimize duyurulur.

Benzer yazılar